เข้าถึงยาจีนได้ง่ายขึ้นเพียงแค่คลิ๊ก!

เรื่องราวของสมุนไพรจีน

ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยสมุนไพรมีความโดดเด่นในการช่วยฟื้นฟูปรับสมดุลระบบยิน-หยาง ในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ทฤษฎีและประสบการณ์ในการใช้ยาสมุนไพรจีนนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมจีน 

ยาจีนส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติมีผลข้างเคียงน้อย สมุนไพรหนึ่งชนิดสามารถรวมสารหลายชนิดแล้วนำไปใช้ในการรักษาโรคได้หลากหลาย และยาจีนมักจะใช้ยาหลายชนิดผสมเข้าด้วยกัน ด้วยการผสมยาที่สมเหตุสมผล ทำให้สามารถใช้รักษาโรคที่รักษายากและให้ได้ผลมากขึ้น เปลี่ยนจากอาการที่เป็นหนักอยู่ให้กลายเป็นเบาขึ้นได้

แพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี

พัฒนาการของการแพทย์แผนจีน แบ่งตามยุคต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์จีนได้เป็น 7 ยุค ดังนี้
ยุคโบราณ ยุคราชวงศ์เซี่ย ถึงยุคชุนชิว 

◾ยุคก่อกำเนิดทฤษฎีการแพทย์จีน ยุคราชวงศ์ฉิน

ราชวงศ์ใต้กับเหนือ ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ถัง ยุคห้าราชวงศ์ ยุคราชวงศ์ซ่ง ถึงราชวงศ์หมิง
ยุคพัฒนาการแพทย์และเวชปฏิบัติแผนใหม่ในช่วง ยุคราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงก่อนสงครามฝิ่น มาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการสังเกต ทดลองรับประทานเข้าไป ได้ผลลัพธ์เป็นเช่นไร แล้วจึงจดบันทึกลงไป ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ ประกอบกับเมื่อเกิดมีคนป่วยขึ้นมา ก็สามารถนำตัวยาที่ค้นพบมาทำการรักษาได้ เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อม สมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติจีงหาได้ง่าย มีวัตถุดิบที่หลากหลาย จนทำให้เกิดภูมิปัญญาขึ้นมา ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ทางการแพทย์ โดยมีพื้นฐานความคิดที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาทางทฤษฎีหยิน-หยาง ปรัชญาทฤษฎีปัจธาตุ เเละปรัชญาทฤษฎีสารจำเป็นในร่างกาย ซึ่งกล่าวถึงความสมดุลของร่างกายเเบบ องค์รวม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ หรือ สภาพจิตใจ

ต้องขอบคุณอดีตที่ผ่านมามีแพทย์จีนที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ซึ่งแต่ละท่านเหน็ดเหนื่อยต้องช่วยกันคิดค้นและการจดบันทึกแต่ละยุคสมัยเกิดการรวมรวมตำราวิชาเเพทย์ แล้วก่อให้เกิดระบบทฤษฎีต่างๆ ของการแพทย์แผนจีนมีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วในปัจจุบันแพทย์แผนจีนเป็นระบบการแพทย์ที่มีองค์ความรู้สมบูรณ์ และมีประวัติเก่าแก่ที่สุดอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสุ่นรุ่น โดยมีหัวใจหลักพื้นฐานของแพทย์ในการคือการตรวจวินิจฉัยโรค 4 วิธี คือ การ “มอง ฟัง ถาม จับ” จึงตามมาด้วยการรักษาโดยการใช้สมุนไพรจีน การฝังเข็ม การรมยา การนวดทุยหนา ชี่กง และการรักษาโดยใช้อาหารเป็นยา เป็นต้น

ยาจีน
สมุนไพรจีน ยาจีน
สมุนไพรจีน ยาจีน
หมอโจวยาจีน
หมอโจวยาจีน
หมอโจวยาจีน
หมอโจวยาจีน
Support
Help
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
shipping
Store Policy
หมอโจวยาจีน | TEL.  096-361-9542

© Copyright 2020 by MorJorYaJin All Rights Reserved